2024-04-29 17_12 – Berta Fàbregas Julià (diagrama de Área)